Sire, het land dreigt te verdrinken

Zeg aan de politici dat het klimaat geen uitstel meer verdraagt

UPDATE: Jouw stem werd gehoord!

Een delegatie van Greenpeace werd op 20 december ontvangen op het Koninklijk Paleis om de brief aan de Koning, getekend door meer dan 70.000 mensen, te overhandigen!

De Belgische regering toont dat ze niet opgewassen is tegen de uitdagingen van de klimaatopwarming en geen besef heeft van de hoogdringendheid. De uitdagingen zijn zo groot dat we ze enkel het hoofd kunnen bieden als we allemaal samen actie ondernemen.

België weigert meer ambitie op de klimaattop in Polen. Onze politici doen opnieuw het tegenovergestelde van wat ze beloven – en van wat jullie vragen. Teken nu onze brief aan de koning, want het klimaat kan niet wachten!

Vanwege de hoogdringendheid en het onvermogen van de regering richten wij ons verzoek tot de koning. Het is zijn rol om toe te zien op de continuïteit en de doelstellingen van het land op lange termijn. Wij vragen de koning om onze stem te vertolken en de politieke leiders aan te sporen om ambitieuze beslissingen te nemen, waarmee ons land het hoofd kan bieden aan de klimaatuitdagingen.

Teken de brief aan de Koning

70006
handtekeningen

Je kan de brief naar de Koning spijtig genoeg niet meer tekenen.

Wil je toch nog in actie komen? Steun Greenpeace in zijn de strijd voor het klimaat in 2019.

Sire,

Afgelopen zondag, 2 december, was een historische dag. Minstens 75.000 landgenoten stapten door de straten van onze hoofdstad om hun ongerustheid over het klimaat te tonen. Vlamingen, Walen, Brusselaars, jong en oud. Allemaal samen. Ze maken zich zorgen over de gevolgen van de klimaatopwarming, ze komen op voor de biodiversiteit en voor de toekomst van onze kinderen.

Elke dag lezen en horen we nieuws dat aantoont dat we steeds minder tijd hebben voor een steeds groter wordende uitdaging. Het is inmiddels ook duidelijk dat de klimaatuitdaging niet iets voor morgen is en ook niet iets dat zich ver weg afspeelt. Het is hier en nu.

De impact van menselijke activiteiten op de klimaatverandering staat niet meer ter discussie, maar tegelijk heeft de mens ook de sleutels tot de oplossingen. En veel mensen zetten zich in hun dagelijkse leven in voor een betere en duurzame toekomst.

Tegelijk onderstreept het meest recente klimaatrapport van het IPCC – gepubliceerd op 8 oktober – dat er binnen de tien jaar drastische en structurele maatregelen moeten worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen eerst af te remmen en vervolgens te verminderen.

In zijn conclusies tijdens de openingsverklaring op de klimaattop in Polen herinnerde Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN, eraan dat “we politieke wil om de ambitie te verhogen en visionair leiderschap nodig hebben.”

Sire, afgelopen week heeft nogmaals aangetoond dat de Belgische regering niet opgewassen is tegen de uitdagingen van de klimaatopwarming en geen besef heeft van de hoogdringendheid. Daarom richten we ons vandaag tot U. Het is Uw rol om toe te zien op de continuïteit en de doelstellingen van het land op lange termijn. We vragen U, met aandrang, om onze stem te laten horen aan de politieke leiders van dit land, opdat ze eindelijk ambitieuze beslissingen nemen, die het hoofd bieden aan de dringende noodzaak.

Tien jaar, dat zijn twee politieke legislaturen. In tien jaar tijd zullen onze kinderen volwassen geworden zijn en zullen ze beseffen welke schade de vorige generaties aangericht hebben.

Wij zijn de generatie die nog kan verhinderen dat de kinderen, hier en overal in de wereld, onomkeerbare en zelfs onleefbare gevolgen moeten ondergaan van een overhitte planeet. Wij kunnen nog redden wat overblijft van de wonderen op onze Aarde, van de diversiteit van het leven op deze planeet.

Sire, zeg aan de politici dat het klimaat geen uitstel meer verdraagt.

Sire, het land dreigt te verdrinken

Zeg aan de politici dat het klimaat geen uitstel meer verdraagt

UPDATE: Jouw stem werd gehoord!

Een delegatie van Greenpeace werd op 20 december ontvangen op het Koninklijk Paleis om de brief aan de Koning, getekend door meer dan 70.000 mensen, te overhandigen!

De Belgische regering toont dat ze niet opgewassen is tegen de uitdagingen van de klimaatopwarming en geen besef heeft van de hoogdringendheid. De uitdagingen zijn zo groot dat we ze enkel het hoofd kunnen bieden als we allemaal samen actie ondernemen.

België weigert meer ambitie op de klimaattop in Polen. Onze politici doen opnieuw het tegenovergestelde van wat ze beloven – en van wat jullie vragen. Teken nu onze brief aan de koning, want het klimaat kan niet wachten!

Vanwege de hoogdringendheid en het onvermogen van de regering richten wij ons verzoek tot de koning. Het is zijn rol om toe te zien op de continuïteit en de doelstellingen van het land op lange termijn. Wij vragen de koning om onze stem te vertolken en de politieke leiders aan te sporen om ambitieuze beslissingen te nemen, waarmee ons land het hoofd kan bieden aan de klimaatuitdagingen.

70006
handtekeningen

Je kan de brief naar de Koning spijtig genoeg niet meer tekenen.

Wil je toch nog in actie komen? Steun Greenpeace in zijn de strijd voor het klimaat in 2019.

Sire,

Afgelopen zondag, 2 december, was een historische dag. Minstens 75.000 landgenoten stapten door de straten van onze hoofdstad om hun ongerustheid over het klimaat te tonen. Vlamingen, Walen, Brusselaars, jong en oud. Allemaal samen. Ze maken zich zorgen over de gevolgen van de klimaatopwarming, ze komen op voor de biodiversiteit en voor de toekomst van onze kinderen.

Elke dag lezen en horen we nieuws dat aantoont dat we steeds minder tijd hebben voor een steeds groter wordende uitdaging. Het is inmiddels ook duidelijk dat de klimaatuitdaging niet iets voor morgen is en ook niet iets dat zich ver weg afspeelt. Het is hier en nu.

De impact van menselijke activiteiten op de klimaatverandering staat niet meer ter discussie, maar tegelijk heeft de mens ook de sleutels tot de oplossingen. En veel mensen zetten zich in hun dagelijkse leven in voor een betere en duurzame toekomst.

Tegelijk onderstreept het meest recente klimaatrapport van het IPCC – gepubliceerd op 8 oktober – dat er binnen de tien jaar drastische en structurele maatregelen moeten worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen eerst af te remmen en vervolgens te verminderen.

In zijn conclusies tijdens de openingsverklaring op de klimaattop in Polen herinnerde Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN, eraan dat “we politieke wil om de ambitie te verhogen en visionair leiderschap nodig hebben.”

Sire, afgelopen week heeft nogmaals aangetoond dat de Belgische regering niet opgewassen is tegen de uitdagingen van de klimaatopwarming en geen besef heeft van de hoogdringendheid. Daarom richten we ons vandaag tot U. Het is Uw rol om toe te zien op de continuïteit en de doelstellingen van het land op lange termijn. We vragen U, met aandrang, om onze stem te laten horen aan de politieke leiders van dit land, opdat ze eindelijk ambitieuze beslissingen nemen, die het hoofd bieden aan de dringende noodzaak.

Tien jaar, dat zijn twee politieke legislaturen. In tien jaar tijd zullen onze kinderen volwassen geworden zijn en zullen ze beseffen welke schade de vorige generaties aangericht hebben.

Wij zijn de generatie die nog kan verhinderen dat de kinderen, hier en overal in de wereld, onomkeerbare en zelfs onleefbare gevolgen moeten ondergaan van een overhitte planeet. Wij kunnen nog redden wat overblijft van de wonderen op onze Aarde, van de diversiteit van het leven op deze planeet.

Sire, zeg aan de politici dat het klimaat geen uitstel meer verdraagt.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een betere ervaring aan te bieden. Door uw ervaring op de eerste plaats voort te zetten, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer info.


Ik weiger